SYNAGOGA I MYKWA

Article post image

Synagoga

Synagoga w Jeszywas Chachmej Lublin – synagoga znajdująca się w Lublinie w budynku Jeszywas Chachmej Lublin, przy ulicy Lubartowskiej 85.

Oficjalne otwarcie Synagogi po remoncie nastąpiło 11 lutego 2007 roku.


Article post image

Mykwa

CZYM JEST MYKWA?

Wszelkie naturalne zbiorniki wody: oceany, rzeki, studnie i jeziora są pierwotnymi ‘Mykwami’. Zawierają one żywą wodę dlatego posiadają, zgodnie z tradycją, moc oczyszczania. Ponieważ wody zostały stworzone przed ziemią to pozwalają one osiągnąć świętość. Niestety dostęp do tych wód nie zawsze jest łatwy lub bezpieczny, nie mówiąc już o pogodzie o powietrzu czy też braku prywatności. Z tych właśnie powodów powstały zabudowane zbiorniki, baseny wykorzystywane przez Żydów wyznających judaizm.